Středoevropské Jamboree 2014

Příští rok se v ČR koná Středoevropské Jamboree. Jednu z největších mezinárodních akcí máme doslova za humny! A co to vlastně je za akci?

„Tradice Středoevropských Jamboree začala v roce 1997 v Praze, ale navazuje už na Tábor slovanských skautů, pořádaných v roce 1931 taktéž v hlavním městě tehdejšího Československa. Od roku 1997 se Středoevropská Jamboree konají obvykle v dvouletých intervalech a o pořadatelství se střídají Junák – svaz skautů a skautek ČR, Slovenský skauting, Związek Harcerstwa Polskiego a Magyar Cserkészszövetség. Cílem Středoevropských Jamboree je posílit spolupráci mezi pořadatelskými skautskými asociacemi a nabídnout i finančně únosnější variantu k celoevropským akcím či ke světovému Jamboree. Kromě pořádajících zemí se s narůstající měrou účastní i další země, na maďarské Concordii se v roce 2010 účastnili skautky a skauti z už celkem 17 zemí. Na akce nepořádané Junákem posílá Junák vždy vlastní kontingent, obvykle ve velikosti kolem 200 účastníků. V roce 2012 bylo pořadatelem Středoevropského Jamboree Slovenský skauting a v roce 2014 připadne pořádání po několika letech opět Junáku.“ (převzato z http://krizovatka.skaut.cz/mezinarodni-skauting/zahranicni-akce/stredoevropske-jamboree/)

Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách akce http://www.cej2014.cz/.