Jaký byl Valný sněm Junáka 2014?

Tento víkend (28.-30.3.2014) proběhl v Litomyšli  XIV. Valný sněm Junáka a mezi téměř 500 delegáty byli i dva zástupci z našeho střediska – Želva a Kuba. Valný sněm se koná jednou za tři roky a projednává se na něm další směřování Junáka včetně volby nového náčelnictva. Na letošním sněmu se projednávala tři velmi důležitá témata – změna názvu Junáka, změna stanov (tato dvě témata byla vynucena novým občanským zákoníkem) a možnost vystoupení z WAGGGS.

1912243_775881192422482_494529260_o

Zdroj: https://www.facebook.com/vsj2014/

Delegáti prodiskutovali všechna témata a i přes nelehkou a místy zdlouhavou diskuzi vzešly ze sněmu tyto závěry:

  • Junák – svaz skautů a skautek ČR změní název na Junák – český skaut, z.s. (zkratka z.s. značí „zapsaný spolek“, což je požadavek stanovený novým občanským zákoníkem). Zajímavé je, že se takto nejmenujeme poprvé. V historii Junáka se tento název již používal. Pozoruhodnou náhodou je také to, že stejný název byl, až na pár dní, schválen přesně před 100 lety. Název Junák – český skaut, z.s. začne organizace používat až budou vyřízeny veškeré formality, což může trvat i déle než rok.
  • Valný sněm schválil nové stanovy. Potřeba nových stanov vzešla opět z požadavků vyplývajících z nového občanského zákoníku. Ve schválených stanovách došlo většinou pouze k formálním úpravám.
  • Junák zůstane i nadále členem WAGGGS a zároveň budou všechny členky registrovány ve WOSM.

Valný sněm Junáka přijelo navštívit velké množství společensky významných hostů. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) před delegáty přislíbil vstoupit do skautského parlamentního oddílu a více podporovat dětské a mládežnické organizace. Přivítali ho již současní členi – Petr Gazdík – Nek (Starostové a nezávislí). Po něm Jan Farský – Baghýra (Starostové pro Liberecký kraj) a Petr Bratský – Bráca (ODS). Napříč politickým spektrem a přesto jednotní!

10010241_10151957828012447_1310831553_o 1617768_10151957828942447_1616682110_oZdroj: https://www.facebook.com/vsj2014/posts/10202345540733370

Celý sněm byl mimo jiné i příležitost poznat nové lidi a potkat staré známé. Všichni delegáti (včetně našich) oceňovali, že po celou dobu sněmu panovala přátelská atmosféra a všude byly vidět úsměvy.