18. 9. 2014

Klub dospělých

Klub dospělých, případně též oddíl tzv. „oldskautů“, sdružuje dospělé členy střediska, kteří se již neangažují ve vedení dětských oddílů, ale rádi by se dál podíleli na činnosti a kulturním životě střediska. Nejmladším členům klubu dospělých je kolem třiceti, ti nejstarší pamatují ještě kuklenský skauting za První republiky! Členové klubu se pravidelně scházejí, někteří zajišťují důležité činnosti pro středisko, na které vedoucí dětských oddílů nemají čas – administrativu, hospodaření a účetnictví, správcovství majetku atd., ostatní se pouze chtějí scházet se starými přáteli ze svých oddílů. Klub dospělých organizuje pro své členy různé výlety, návštěvy kulturních akcí a někteří dokonce v létě jezdí na oldskautský tábor. Kuklenští oldskauti potvrzují, že skauting není jen dětský kroužek, je to totiž zejména hodnotový postoj a celoživotní cesta!