27. 11. 2013

Junák, nebo skaut?

Antonín Benjamin Svojsík

Antonín Benjamin Svojsík – zakladatel českého skautingu

Taky jste se nejednou zarazili nad tím, co je správně? Zda junák nebo skaut? Správnou odpovědí jsou obě varianty!

Když byl založen český skauting v roce 1912, jeho tehdejší zakladatel Antonín Benjamín Svojsík hledal vhodné označení, které by vyjádřilo specificky českou a slovanskou povahu našeho skautingu. Slovanské slovo junák vyjadřovalo mnohé z toho, co měl pro lidi znamenat skauting: mládí, odvahu a sílu, vzor toho nejlepšího pro mladého člověka. Dnes už je význam slova obestřen mlhou a pro mnohé zní poněkud staromódně a proto se dnes více používá původně anglický název skaut. Takže junák je původně český ekvivalent pro mezinárodní označení skaut.